• colesberg-37
  • colesberg-38
  • colesberg-36
Belangrike numbers
Tuisblad | Akkommodasie | Restaurante | Besighede | Galery | Kontak ons
Akkommodasie

Soek Colesberg
Akkommodasie

 

Akkommodasie tiepe.

Prys per persoon deel.
-
-


Lees in Afrikaans

Belangrike Colesberg kontak nommers.

 

Wanneer jy op vakansie is, onthou om colesberginfo.com te besoek vir hierdie belangrike kontaknommers.
S.A. Polisie 051 753 9800/ 10111
Ambulans 10177
Dokters 051 753 0701
Hospitaal 051 753 9300
Apteek 051 753 0618
Clinic – Lowryville 051 753 1538
Clinic – Dorp 051 753 0227
Clinic – Kuyasa 051 753 1980
   
   
Budget Car & Van Rental
051 753 0487
Camco Security 051 753 0664/ 0711815392
Car towing 051 753 0707
Colesberg toerisme & info 051 753 0678
Gids navrae 1023
Doornkloof Nature Reservaat 051 753 3005
Eskom 051 753 0612
Fit & Go tyres  051 753 0668/083 262 2525 A/H
Binnelandse Sake 051 753 0215
House Kiepersol (Huis vir bejaardes) 051 753 0620
Karoo Veearts Hospitaal 051 753 0608/051 753 0025 A/H
Biblioteek 051 753 0777
Merino Parte 051 753 0571/082 920 9170 A/H
Munisipaliteit 051 753 0777
Munisipaliteit water no. (na hours) 083 806 1634
Munisipaliteit elektrisiteit no. (na hours) 073 603 6524
Munisipaliteit Vuur no. (na hours) 078 145 9957
Poskantoor 051 753 0600
   

Sommige kontaknommers verander van tyd tot tyd so gebruik hierdie nommers op eie risiko.

Kontak ons indien jy gelys wil word.


Let wel: Dit is harde werk om al die data op hierdie webwerf akkuraat te hou en dus is dit jou verantwoordelikheid om te bevestig dat die inligting korrek is.
Gebruik al die inligting op hierdie webwerf op eie risiko. As jy inligting het wat opgedateer moet word, kontak ons ​​asseblief onmiddellik.
Foto’s  © 2014 deur toerisme fotograaf BerendPhotography.com / webblad & ontwerp deur: eapproach.co.za.