• colesberg-70
  • colesberg-66
  • colesberg-84
Klubs & organisasies
Tuisblad | Akkommodasie | Restaurante | Besighede | Galery | Kontak ons
Akkommodasie

Soek Colesberg
Akkommodasie

 

Akkommodasie tiepe.

Prys per persoon deel.
-
-


Lees in Afrikaans

Klubs & organisasie lys in Colesberg.

 

Beplan jy om ’n geruime tyd in Colesberg te spandeer? Vra jou akkommodasie eienaar vir klub aktiwiteite of kontak die organisasies direk. Jy kan ook jou eie lewe verryk deur hulp aan te die bied aan 'n paar van hierdie organisasies.

House Kiepersol (House for bejaardes) 051 753 0620 Colesberg
Golf Klub 051 753 0050 Colesberg
Love Life Youth Centre 051 753 0315 Colesberg
   

 

 

Kontak ons ​​indien jy gelys wil word.


Let wel: Dit is harde werk om al die data op hierdie webwerf akkuraat te hou en dus is dit jou verantwoordelikheid om te bevestig dat die inligting korrek is.
Gebruik al die inligting op hierdie webwerf op eie risiko. As jy inligting het wat opgedateer moet word, kontak ons ​​asseblief onmiddellik.
Foto’s  © 2014 deur toerisme fotograaf BerendPhotography.com / webblad & ontwerp deur: eapproach.co.za.